Chương trình Đại Sứ Xanh

08/10/2020 - 1224 lượt xem

Thế Hệ Xanh Việt Nam (Vietnam Green Generation Network) là mạng lưới các cá nhân, tổ chức thanh niên có chung mối quan tâm đến các vấn đề môi trường, sẵn sàng học hỏi và thay đổi vì một cuộc sống bền vững. Bằng nhiệt huyết và hành động của mình, Thế Hệ Xanh thúc đẩy giới trẻ và cộng đồng Hiểu về biến đổi khí hậu và thực hiện Hành động xanh. Mạng lưới Thế Hệ Xanh Việt Nam hoạt động dưới sự điều phối và hỗ trợ của Trung tâm Sống và Học tập vì Môi trường và Cộng đồng (Live&Learn Vietnam), cùng hợp tác với tổ chức Plan International, Oxfam, British Council và các tổ chức và cá nhân cùng chung quan tâm. 

Nhân Ngày Quốc tế Không khí sạch vì Bầu trời xanh 2020, chương trình “Đại sứ xanh” chính thức được phát động nhằm tìm kiếm và mở rộng mạng lưới những đại sứ xanh. Tham gia chương trình, chúng mình sẽ cùng nhau đi qua 3 chặng của hành trình trở thành một “Đại sứ xanh”, bao gồm:

 Giai đoạn 1: 07/09 - 15/10/2020: Thay đổi cá nhân

  • Hoàn thành 02 khóa học E-Learning về chủ đề ô nhiễm không khí và biến đổi khí hậu

  •  Hoàn thành 6 thử thách HÀNH ĐỘNG

 Giai đoạn 2: 16/10 - 16/11/2020: Thay đổi gia đình và bạn bè

  • Tham gia 04 buổi workshop với các chủ đề về môi trường tại Trung tâm Hoa Kỳ

  • Thử thách hành động thay đổi gia đình và bạn bè

 Giai đoạn 3: 01/11 - 31/12/2020: Thay đổi cộng đồng

  • Tham gia thực hiện dự án về môi trường dưới sự hỗ trợ tài chính và chuyên môn từ Live&Learn

Tham gia Đại sứ xanh, ngoài certificate “Đại sứ xanh” được cấp bởi Đại sứ quán Hoa Kỳ, USAID và Live & Learn, người tham gia còn có cơ hội nhận được hỗ trợ dự án về chuyên môn và tài chính lên tới 30 triệu đồng.

Đối với các câu lạc bộ, nhóm thanh niên, mỗi nhóm có từ 10 thành viên trở lên hoàn thành giai đoạn 1 “Đại sứ xanh” sẽ nhận được phần quà từ chương trình bao gồm giấy chứng nhận và tài liệu giáo dục..

Chương trình Đại Sứ Xanh nằm trong khuôn khổ chiến dịch “Chung tay vì Không khí sạch” dưới sự tài trợ của Cơ quan Phát triển Hoa Kỳ (USAID) và sự đồng hành của Trung tâm Hoa Kỳ tại Hà Nội (American Center Hanoi). Đặc biệt chương trình lần này là một trong số các hoạt động kỷ niệm 25 năm quan hệ ngoại giao giữa Hợp chủng quốc Hoa Kỳ và Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

 Đọc thông tin giới thiệu chương trình tại: http://bit.ly/Daisuxanh

 Đăng ký tham gia tại: http://bit.ly/dangkyDaisuxanh

 Cập nhật thông tin chương trình tại: http://bit.ly/groupDSX

Nguồn : Live & Learn

Ban Truyền Thông Khoa KTMT