Chuyên ngành Kỹ thuật nước - Môi trường nước - Nhu cầu cao của xã hội - Mức lương hấp dẫn - Nhiều cơ hội học tập, khởi nghiệp và thành đạt

26/08/2020 - 873 lượt xem

Nước là một phần tất yếu của cuộc sống

Kỹ thuật Nước – Môi trường Nước – đảm bảo vững chắc

cho tương lai của bạn!

Welcome to NUCE Water Engineering Family

Liên hệ:

- PGS.TS Trần Thị Hiền Hoa, MP: 0916 511 818; Email: hoatth@nuce.edu.vn

- Bộ môn Cấp thoát nước, P. 27, nhà H3, Trường Đại học Xây dựng, 55 Giải phóng, Q. HBT, Hà Nội.

- Điện thoại: (024) 3869.7010;  Email: bm.ctn@nuce.edu.vn; Website: www.vnwater.org;  

- Facebook: www.facebook.com/Kythuatnuoc.MoitruongnuocXD

- Clip: http://www.nuce.edu.vn/vi/dao-tao/nganh-ky-thuat-cap-thoat-nuoc-chuyen-nganh-ky-thuat-nuoc-moi-truong-nuoc.html

 

Giới thiệu chuyên ngành Kỹ thuật Nước – Môi trường Nước

Môi trường học tập, sinh hoạt thân thiện, năng động; đội ngũ giáo viên giỏi, tâm huyết và quan tâm chăm sóc sinh viên; các phong trào sinh viên sôi nổi; mạng lưới hợp tác với doanh nghiệp mạnh, là các thế mạnh vượt trội của sinh viên Kỹ thuật Nước – Môi trường Nước Trường ĐHXD! 

Nước là một phần tất yếu của cuộc sống.
Ngành Kỹ thuật Cấp thoát nước rất cần cho xã hội.

Các Cử nhân kỹ thuật, Kỹ sư chuyên ngành Kỹ thuật Nước – Môi trường Nước trường Đại học Xây dựng được đào tạo bài bản, có nhiều cơ hội việc làm và khởi nghiệp.

Kỹ thuật Nước – Môi trường Nước – đảm bảo vững chắc cho tương lai của bạn!

Welcome to NUCE Water Engineering Family!