GS. TS. Nguyễn Việt Anh đăng ký thành công 02 bằng độc quyền sáng chế

11/08/2020 - 722 lượt xem

        Chúc mừng GS.TS Nguyễn Việt Anh – Trưởng Bộ môn Cấp thoát nước, Viện trưởng Viện KHKT Môi trường – Trường Đại học Xây dựng, đã được Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam cấp 02 bằng Độc quyền sáng chế cho 02 công trình khoa học của mình, bao gồm: 1) Hệ thống hồ kiểm soát sự cố và xử lý bổ sung nước thải - được bảo hộ độc quyền sáng chế số 21386 công bố ngày 20/6/2019; 2) Hệ thống xử lý nước thải, kiểm soát ô nhiễm kênh mương, sông, hồ-  được bảo hộ độc quyền sáng chế số 21678 công bố ngày 06/8/2019.

      GS.TS Nguyễn Việt Anh là chuyên gia trong lĩnh vực Công nghệ xử lý nước, nước thải. Với hàng trăm bài báo đã được đăng tải trên các Tạp chí chuyên ngành uy tín trong nước và quốc tế, hướng tới các vấn đề mà khoa học và thực tiễn quan tâm, như: Nghiên cứu xử lý bùn thải, phân bùn, chất thải rắn hữu cơ, thu biogas sản xuất năng lượng; Nghiên cứu thu hồi tài nguyên từ các dòng thải đô thị; Nghiên cứu thu gom, xử lý, cung cấp nước mưa cho các cộng đồng dân cư nghèo; Xử lý nước thải phân tán, chi phí thấp; v.v. Nhiều công trình nghiên cứu công bố, sở hữu trí tuệ của GS.TS Nguyễn Việt Anh đã được chuyển giao và ứng dụng thành công trong thực tế. Tham khảo các công trình khoa học của Giáo sư tại đây

GS. TS. Nguyễn Việt Anh phát biểu trong một hội nghị khoa học tại trường ĐHXD

Bằng độc quyền sáng chế bảo hộ cho Hệ thống hồ kiểm soát sự cố và xử lý bổ sung nước thải

Bằng độc quyền sáng chế bảo hộ cho  Hệ thống xử lý nước thải, kiểm soát ô nhiễm kênh mương, sông, hồ

      Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên. Sáng chế được bảo hộ độc quyền dưới hình thức cấp Bằng độc quyền sáng chế hoặc Bằng độc quyền giải pháp hữu ích. Để hiểu hơn về thủ tục và quy trình xét duyệt cho cấp bằng độc quyền sáng chế bởi Cục sở hữu trí tuệ Việt nam cho các sản phẩm khoa học. Quý độc giả có thể tham khảo tại đây.

 

Nguồn: Phòng Khoa học và Công Nghệ - Đại học Xây Dựng

Ban Truyền Thông Khoa Kỹ Thuật Môi Trường