Quỹ sáng kiến Thanh niên Thế Hệ Xanh hành động vì Khí hậu và Năng lượng bền vững

24/07/2021 - 346 lượt xem

 


Quỹ sáng kiến đợt này ưu tiên các sáng kiến:

  • Nâng cao nhận thức về các vấn đề khí hậu và năng lượng tại địa phương;
  • Can thiệp kỹ thuật (xe đạp điện, năng lượng mặt trời/gió cho trường học/vùng nông thôn,...);
  • Hội thảo và diễn đàn để thu hút nhiều bên liên quan,...

Thông tin và mẫu hồ sơ đăng ký và thời hạn tiếp nhận hồ sơ: Giới thiệu dự án  "Thế hệ xanh - Thúc đẩy thế hệ trẻ hành động vì năng lượng bền vững và khí hậu"


 Mục đích và Mục tiêu của Chương trình


Đối tượng hưởng lợi 


 Hoạt động chính


Nâng cao nhận thức


 Quỹ sáng kiến thế hệ xanh


Thông tin chi tiết


Cách thức đăng kí


 Kết nối thanh niên


 Diễn đàn thanh niên 


 Toạ đàm thanh niên trực tuyến


 Lan toả câu chuyện thay đổiNguồn: Thế hệ xanh - Vietnam Green Generation Network (http://thehexanh.net)

Ban Truyền thông Khoa Kỹ thuật Môi trường

Trà Võ