Thông báo học bổng toàn phần bậc Thạc sỹ, Tiến sỹ của trường Đại học Tokyo

18/08/2021 - 218 lượt xem

 

Thông tin về học bổng toàn phần bậc Thạc sỹ, Tiến sỹ của trường Đại học Tokyo (Nhật Bản)

Đối tượng: Ứng viên chưa tốt nghiệp cần đảm bảo có bằng Đại học, Thạc sỹ trước cuối tháng 9 năm 2022 và ứng viên đã có bằng tốt nghiệp có thể đăng ký hồ sơ cho kỳ nhập học tháng 10 năm 2022. 
 
Nguồn học bổng: học bổng Chính phủ Nhật Bản, Ngân hàng Phát triển Châu Á và các tổ chức khác. 
 
Chuyên ngành:
- Kỹ thuật giao thông và quy hoạch (Transportation engineering and planning)
- Phát triển cơ sở hạ tầng và hệ thống quản lý (Infrastructure development and management) 
- Thiết kế và cảnh quan (Design and landscape)
- Thủy quyển và Môi trường  (Hydrosphere and environment) 
- Công nghệ cơ sở hạ tầng và Thiết kế (Infrastructure technology and design (B))
- Động đất và kỹ thuật giảm nhẹ thiên tai (Earthquake and disaster mitigation engineering) 
 
Hình thức nộp hồ sơ: đăng ký online 
 
Thời hạn: từ ngày 1/9/2021 đến 24/11/2021. 
 
Hạn cuối cùng nộp hồ sơ cho kỳ nhập học tháng 10/2022 là ngày 30/11/2021 
 
Thông tin chi tiết học bổng và đăng ký online tại đường dẫn:  http://www.civil.t.u-tokyo.ac.jp/en/admission/
 
Chương trình đào tạo kĩ sư sau đại học của trường Đại học Tokyo (Nhật Bản)
 
Key Features of the Program
2022 Danh sách giảng viên và ngành học của họ tại Khoa Xây dựng
 
Tiếng nói của sinh viên quốc tế
 
 
Hệ thống hỗ trợ cho sinh viên quốc tế
 
Cách liên hệ
 
Nguồn:  Foreign Student Office (FSO)
Department of Civil Engineering 
The University of Tokyo
Ban Truyền thông Khoa Kĩ thuật Môi trường
Biên tập: Trà Võ