Thông báo tuyển sinh cho học bổng chính phủ nhật bản (MEXT) năm 2022

24/04/2021 - 1461 lượt xem

Đại sứ quán Nhật Bản hiện đã đăng thông báo tuyển sinh lưu học sinh theo diện học bổng Chính phủ Nhật Bản (MEXT) năm tài chính 2022. 

Cụ thể có các bậc học hướng tới các đối tượng sau:

1. Lưu học sinh nghiên cứu sinh (RESEARCH STUDENTS) – tức các bạn sang Nhật học Thạc sĩ (2 năm), Tiến sĩ (3-4 năm) hoặc Thạc sĩ + Tiến sĩ kết hợp (tổng 5 năm). Lưu học sinh có thể theo học bằng tiếng Anh hoặc tiếng Nhật đều được; tùy trường hợp có thể cần học khóa dự bị tiếng Nhật 6 tháng và dự bị trước khi nhập học bậc cao học (6 tháng – tối đa 2 năm), có trường hợp học thẳng bậc cao học luôn.  

Dành cho các bạn sinh sau ngày 2 tháng 4 năm 1987, đã hoặc sẽ tốt nghiệp đại học trước cuối tháng 8/2021.

2. Lưu học sinh đại học (UNDERGRADUATE STUDENTS) – tức các bạn sang Nhật học bậc Đại học (4 năm với các ngành thông thường và 6 năm với các ngành y, nha khoa, thú y hoặc dược). Lưu học sinh sẽ theo học bằng tiếng Nhật; nếu chưa đủ khả năng tiếng Nhật thì sẽ cần học dự bị tiếng Nhật trong 1 năm. 

Dành cho các bạn sinh sau ngày 2 tháng 4 năm 1997, đã hoặc sẽ tốt nghiệp THPT trước 3/2022. 

*Lưu ý: các bạn muốn học Đại học bằng tiếng Anh thì nộp học bổng MEXT qua trường nhé (chỉ có 1 số trường có học bổng này).  

3. Lưu học sinh cao đẳng kỹ thuật (COLLEGE OF TECHNOLOGY STUDENTS) – tức các bạn sang Nhật học khóa cao đẳng kỹ thuật từ năm thứ 3 – năm thứ 5 (kéo dài 3 năm). Lưu học sinh sẽ theo học bằng tiếng Nhật, và cần dự bị học tiếng Nhật trong 1 năm trước khi nhập học khóa cao đẳng kỹ thuật. Sau khi tốt nghiệp trường cao đẳng kỹ thuật, lưu học sinh có thể chuyển tiếp vào các khóa học chuyên môn hoặc vào năm thứ 3 của các trường ĐH nếu đủ tiêu chuẩn. 

Dành cho các bạn sinh sau ngày 2 tháng 4 năm 1997, đã hoặc sẽ hoàn thành chương trình học lớp 11 trước 3/2022. 

4. Lưu học sinh trung cấp chuyên nghiệp (SPECIALIZED TRAINING COLLEGE STUDENTS) – tức các bạn sang Nhật học khóa trung cấp chuyên nghiệp kéo dài 2 năm. Lưu học sinh sẽ theo học bằng tiếng Nhật, và cần dự bị học tiếng Nhật trong 1 năm trước khi nhập học khóa trung cấp chuyên nghiệp. Sau khi tốt nghiệp trường cao đẳng kỹ thuật, lưu học sinh có thể chuyển tiếp vào năm thứ 3 của các trường ĐH nếu đủ tiêu chuẩn. 

Dành cho các bạn sinh sau ngày 2 tháng 4 năm 1997, đã hoặc sẽ tốt nghiệp THPT trước 3/2022. 

Học bổng chính phủ Nhật (MEXT) sẽ chi trả vé máy bay khứ hồi, học phí và chi phí sinh hoạt hàng tháng trong thời gian lưu học sinh theo học ở Nhật. Mức sinh hoạt phí của MEXT chi trả rất thoải mái. Đặc biệt, học bổng MEXT không có ràng buộc gì sau khi tốt nghiệp cả.

Các bạn quan tâm hãy xem chi tiết tại:

https://www.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/ThongbaotuyensinhhocbongchinhphuNhatBannam2022.html và chuẩn bị hồ sơ ứng tuyển nhé. Thời gian tiếp nhận hồ sơ chỉ trong ngày 27-28/5/2021 thôi.

Ban Truyền Thông Khoa KTMT